DNA-sukututkimus

Saarelaisten sukua on jo tutkittu laajasti perinteisin sukututkimuksen menetelmin. Sen lisäksi nyt voidaan hyödyntää myös DNA-sukututkimuksen eli geneettisen sukututkimuksen menetelmiä. Ne avaavat suvun kannalta uuden, arvokkaan keinon tuottaa tietoa suvun juurista.

Olennaisinta Saarelaisten suvun tutkimisen kannalta on Y-kromosomin testaaminen niin sanotulla Y-DNA-testillä. Siinä tutkitaan ainoastaan henkilön isälinjaa hänen Y-kromosominsa perusteella. Isälinjan Y-DNA-testin voivat teettää vain miehet, koska naisen DNA:ssa ei ole Y-kromosomia.

Saarelaisten miesten oma oksanhaara

Yllä oleva kuva esittää historiallisesti miespuolisen Y-kromosomin kehittymistä niin sanotun N-haploryhmän ns. haplopuun haarassa, josta savokarjalaiset suvut löytyvät. Saarelaisista varmuudella osa löytyy punaisella ympyröidyn haaran päästä. Pienet numerot pallojen välissä kertovat arvioidun vuosimäärän oksanhaarojen syntymisen välillä.

Tähän astiset Y-DNA-sukututkimuksen tulokset vahvistavat, että Saarelaiset ovat savokarjalainen suku, kuten saattaa odottaakin. Yksi monista mysteereistä on kuitenkin edelleen se, kuinka Saarelaisten esi-isät päätyivät eri lähteiden ja tarinoiden perusteella jonnekin Oulujoen varteen tai Perämeren tuntumaan.

Mitä DNA-sukututkimuksella voidaan selvittää?

  • kahden yksilön keskinäistä sukulaisuutta
  • saman sukunimen kantajien keskinäistä sukulaisuutta
  • yksilön isälinjaa Y-DNA-testillä
  • yksilön äitilinjaa mtDNA-testillä
  • kaikkien jaettujen geenien määrää eli “etäserkkuja” autosomaali-DNA-testillä
  • yksilön biomaantieteellistä ja etnistä taustaa

Geneettisen sukututkimuksen perusideana on tutkia testattujen henkilöiden keskinäisiä sukulaisuussuhteita käyttäen apuna DNA-testejä. Tulokset sitten kertovat esimerkiksi sen, miten hyvin perinteisen sukututkimuksen tulokset vastaavat todellisia biologisia suhteita. Mitä enemmän yhteistä perimäaineista eli yhteisiä DNA-jaksoja eri henkilöillä on, sitä läheisempää sukua he ovat toisilleen biologisesti. Ainesta voi kuitenkin kulkeutua useita eri sukulaisuusreittejä pitkin.

Erityisen tärkeää ja hyödyllistä tietoa saadaan yhdistämällä perinteinen, asiakirjalähteisiin perustuva sukututkimus DNA-pohjaiseen tietoon. Erittäin kiinnostavia tuloksia on jo saatu, vaikka vain harvat suvun jäsenet ovat teettäneet testin.

Y-DNA-testit avaavat mahdollisuuden yhdistää Saarelaisten monta sukua

Merkittävintä tietoa sukumme kannalta antavat Y-DNA-testit. Niiden tulosten perusteella on mahdollista yhdistää Saarelaisten kahdeksaa olemassa olevaa sukua toisiinsa.

Tähän mennessä on käynyt ilmi, että suvuissa 1 ja 4 löytyy miehiä, joilla on varmuudella yhteinen esi-isä. Muista sukuhaaroista tietoa ei vielä ollut olemassa loppuvuonna 2022.

Erityisen hyödyllinen ja tärkeä on niin sanottu BigY-testi. Se antaa Y-kromosomista erittäin tarkat tiedot ja näyttää eri testihenkilöiden vertailutietoa.

Useita erilaisia Y-DNA-testejä on saatavilla. Mitä pienempi numero Y-kirjaimen kyljessä on, sitä halvempi testi on ja sitä epätarkempia ovat tuloksetkin. Vastaavasti mitä suurempi numero, sitä kalliimpi ja tarkempi testi.

Y-DNA-testejä tarjoaa vain kourallinen testipalveluita, joista ykkönen on alan pioneeri FamilyTreeDNA-yhtiö. Marraskuussa vuonna 2022 sen testivalikoima hintoineen (dollareita) näytti tältä:

Y-37: 119 $ – tarjoushinta 79 $
Y-111: 249 $ – tarjoushinta 199 $
Big Y-700: 449 $ – tarjoushinta 379 $

Kun teettää itse Y-DNA-testin, tuloksia voi verrata muihin saman testin teettäneisiin. Samaan Y-DNA:n haploryhmään kuuluvia sanotaan osumiksi, joita voi katsella kartalla. Värikoodit esittävät, miten läheinen geneettinen yhteys osumiin löytyy. Kuvassa yhden Saarelaisen Y-67-testin osumat.